Under säsongen 2016 kommer vi endast att erbjuda skytte för sällskap om 8 - 12 personer med god framförhållning (bokning minst 2 veckor innan skyttetillfället).
Skytte

Skytte - Älgstudsare

Att skjuta älgstudsare är en upplevelse för många, trots att vi har många jägare i Sverige är det ändå ganska få som kommer i kontakt med jakten och sporten. Hos oss kan du prova på att skjuta med klass 1 älgstudsare, bland de starkaste vapnen du får jaga med i Sverige. För prickskyttet använder vi oss av salongsgeväret och det kan användas i alla åldrar då det inte låter så mycket, har låg rekyl och är mindre än den större och tyngre älgstudsaren. Vi skjuter lerduvor på Möja skjutbana ganska nära från Kyrkviken i Berg och byn Löka.

Måltavlor

Du skjuter mot papperstavlor på antingen 100, 200 eller från 300 meter. Måltavlan är antingen en älgkalv, fullstor älgtjur, klassiska måltavlor och de betydligt mycket mindre pistoltavlorna för den som vill få det riktigt svårt.

Om du är under 18 år gammal

Om du är under 18 år gammal (omyndig) måste du skjuta tillsammans med målsman som tar ansvar för dig, intyg kan vi tyvärr inte godkänna.

Säkerhet

Säkerheten håller vi högt, innan vi börjar skyttet går vi igenom reglerna för skjutbanan och innan du får hålla i ett vapen instruerar vi dig om hur vapnet fungerar och vad du ska tänka på. Om du inte följer våra regler kommer du att bli avvisad från platsen, detsamma gäller även om du är påverkad av alkohol eller droger.

Relaterad media

Älgstudsare på skjutbanan

Älgstudsare (9.3 x 57) med öppna riktmedel stående på Möja skjutbana mot älgtavla.


En ryss i Stockholms skärgård

Besök av ett ryskt gevär som har varit med i första världskriget på Möja i Stockholms skärgård.

Älgstudsare - klass 1

Klass 1 vapen eller i folkmun kallat älgstudsare är ett samlingsnamn för vapen som du får använda för att jaga älg och annat högvilt såsom björn och säl. Vi skjuter studsare mot stående älg (papperstavla) som övning inför jakten eller bara för upplevelsen, rekylen är något starkare än den från ett hagelgevär. Kräver jägarexamen och vapenlicens.
Älgstudsare, en benelli argo comfortech med kikarsikte

Ammunition till en älgstudsare

Vi skjuter med 30-06, 9.3x57 eller 9.3x62. Det är bland det grövsta som används i Sverige när man jagar. Det finns två typer av ammunition, den vi använder oss av är helmantlad övningsammunition och är något billigare och svampar sig inte när man skjuter den. Jaktammunitionen svampar sig (expanderar) när den avfyras och lämpar sig inte att använda för prickskytte. Ammunitionen till en studsare är dyr, det är anledningen till att man övningsskjuter med salongsgeväret istället.
Ammunition till en älgstudsare, 30-06, .308, 9.3x57, 9.3x62

Salongsgevär - klass 3 / 4

Klass 3 eller 4 beroende på vilken ammunition man använder sig av kallas i folkmun för salongsgevär. Salongsgeväret är ofta ett lätt och lite mindre vapen som lämpar sig för övningsskytte för både unga och äldre. Det har knappt någon rekyl och brukar jämföras med ett lite kraftigare luftgevär. Vapnet kräver jägarexamen och vapenlicens.
Salongsgevär, ett ruger all weather 77/22

Ammunition till salongsgevär

Vi skjuter med 22lr som är en billig ammunition och klass 4, den lägsta klassen av alla vapen med licenskrav. Ammunitionen är perfekt för prickskytte och du orkar skjuta en massa kulor jämfört med en älgstudsare innan du blir trött eller får ont av rekylen. Kulan består av bly som gör att det inte skapas några rikoschetter ifall man träffar något hårt. Vid jakt använder man klass 4 ammunition för att jaga iller, råtta, gråtrut, fiskmås och ripa med flera.
Ammunition till ett salongsgevär av märket ruger